Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) spør om operative politistillinger i Lister. Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) spør om operative politistillinger i Lister. Foto: Mona Wikøren

Er politisituasjonen god nok i Lister?