Har kjøpt ut tidligere eiere av Farsund sykehus

foto