Har kjøpt ut tidligere eiere av Farsund sykehus

De påbegynte arbeidene på Farsund sykehus har stått stille en god stund nå. Men snart blir det ny aktivitet i bygget. Foto: Mona Wikøren