Norge har lang vei igjen til å nå sine utslippsmål, fastslår Eftas overvåkingsorgan Esa i en ny rapport. Esa mener Norge må trappe kraftig opp kuttene.

Esa er ansvarlig for å overvåke hvordan Norge og Island møter sine klimaforpliktelser. Tirsdagens rapport er den tredje gang i rekka.

Mens Island så vidt ligger an til å nå sine klimamål, har Norge en lang vei igjen, slår Esa fast.

– Betydelig gap

– Det er forventet et betydelig gap til de nåværende målene, skriver Esa i en pressemelding.

I rapporten oppfordres Norge sterkt til å vurdere alternative tiltak til å kutte utslippene.

I Hurdalsplattformen har regjeringen slått fast et mål om å kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030.

Men verken Norge eller Island har sagt ja til vesentlige deler av EUs klimapakke «Klar for 55», som setter som mål å kutte 55 prosent av utslippene fra 1990-nivået innen 2030. Dette er derfor ikke tatt inn som en del av EØS-avtalen, som er det Esa forholder seg til.

Esa har derfor målt framgangen opp mot avtalen fra 2019 og det gamle målet om 40 prosent utslippskutt.

Selv da er altså Norge langt fra å nå målet.

Mindre CO2-opptak fra skog

Et annet problem er at CO2-opptak fra skog har falt i Norge de siste ti årene, heter det i Esa-rapporten.

I henhold til det såkalte LULUCF-direktivet blir opptak fra skog veid opp mot andre klimautslipp. Går skogens opptak ned, må man altså kutte mer i andre sektorer.

(©NTB)