Avviste dialogmøte - leverte felles uttalelse

foto