Enstemmig for fusjon av Agder Energi og Glitre

foto