– Skulle se om de kunne klare å komme seg av gårde