– Drivstoffprisene legger ingen begrensninger på oppdrag