Lokale prester trukket fram som bispekandidater

Bernt Rune Sandrib figurerer som et av 68 navn på en liste over kandidater til å bli ny biskop i Borg bispedømme. Foto: Tom Arild Støle