Må kjøre gamleveien i to måneder

foto
Dette blir omkjøringsvei for trafikanter som skal ferdes på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund de kommende to månedene, på grunn av oppgradering av tunnelene på den eksisterende veien. Foto: Tom Arild Støle