Ingrun Eikeland og Edmund Stave er kritiske til ordfører Arnt Abrahamsens håndtering av Farsund 365-saken. Ingrun Eikeland og Edmund Stave er kritiske til ordfører Arnt Abrahamsens håndtering av Farsund 365-saken. Foto: Mona Wikøren

Har svekket tillit til ordføreren