Ordfører Arnt Abrahamsen fikk kritikk i torsdagens kommunestyremøte. Ordfører Arnt Abrahamsen fikk kritikk i torsdagens kommunestyremøte. Foto: Mona Wikøren

Ordføreren måtte tåle kritikk