Flere møter om ubunden arbeidstid

  • At noen av stillingen er såkalt ubunden gjelder flere enn bare sykepleiere. Mange av de som omfattes av ordningen jobber på institusjoner som Farsund omsorgssenter (bildet). FOTO: Mona Wikøren