Mulig lovbrudd skal behandles i formannskapet

foto