Bruttonasjonalprodukt i Norge falt med 0,2 prosent i august, ifølge SSB. Nedgangen var omtrent på størrelse med oppgangen måneden før.

– Nedgangen i august fulgte en tilsvarende oppgang måneden før. I alt er det en ganske flat utvikling vi ser i norsk økonomi så langt i år, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten i Statistisk sentralbyrå (SSB).

De nye tallene fra nasjonalregnskapet er sesongjustert og målt i faste priser. Sletten påpeker at det er små bevegelser i månedstallene for tiden, så det veksler mellom vekst og nedgang fra måned til måned.

Han sier det kan gi et bedre inntrykk av den underliggende utviklingen i økonomien og se på flere måneder i sammenheng. I så fall har det vært en beskjeden vekst for BNP Fastlands-Norge på 0,2 prosent fra mars-mai til juni-august.

Redusert aktivitet i varehandelen er hovedgrunnen til at nedgangen i august.

Totalt falt husholdningenes konsum 0,2 prosent i august, der nedgang i kjøp av nye biler bidro mest. Folks varekonsum gikk ned 0,5 prosent og ble særlig trukket ned av en nedgang i kjøp av nye personbiler. Samtidig økte konsumet av elektrisitet og brensel og bidro til å dempe nedgangen.

Vi bruker også 0,7 prosent mindre i utlandet, mens utlendingers kjøp i Norge økte 4,2 prosent.

(©NTB)