Bevilget midler til dekking av fjorårets underskudd

foto