Vil bruke millionbeløp på å «reorganisere» Forundringsparken