I Sørvest-Norge blir det en snittpris for strøm på 65,7 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 83,4 øre.

Onsdagens snittpris per kWh er 8,1 øre lavere enn tirsdag og 2,49 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Sørvest-Norge for hele august endte på 65,7 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen onsdag på 83,4 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 0,07 øre høyere enn tirsdag og 3,38 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 1,25 kroner.

Minsteprisen blir på 24,5 øre per kWh mellom klokken 15 og 16.

(©NTB)

Olav Hoel

Fem personer bøtelagt for ulovlig snøscooter-kjøring

Politiet i Agder meldte fredag formiddag at fem personer i 20- og 30-årene har vedtatt hver sin bot på 27.000 kroner etter at de i april i fjor ble tatt for ulovlig kjøring med snøscooter i Setesdal Vesthei og Ryfylkesheiane landskapsvernområde, og for å unndra seg kontroll.

Bakgrunnen for saken er at kontrollører fra Statens naturoppsyn og Agder politidistrikt lørdag 22. april i fjor kom over flere personer som drev ulovlig snøscooterkjøring i Setesdal Vesthei og Ryfylkesheiane landskapsvernområde ved Rosskreppdammen i Sirdal. Da kontrollørene ga tegn om at snøscooterkjørerne skulle stoppe, skal samtlige ha stukket av.

- Saken fra Rosskreppdammen i Sirdal fra i fjor er oppklart etter omfattende og godt politiarbeid på Valle og Bykle politistasjon. Politiet ser svært alvorlig på ulovlig motorferdsel i utmark, og prioriterer straffeforfølgelse av disse sakene. Dette er bare èn av flere saker med ulovlig motorferdsel i utmark den siste tiden der sakene er oppklart og det er utstedt bøter, sier påtaleansvarlig på sakene, Ole Martin Paulsen, i Agder politidistrikt, i en pressemelding.

Etterforskningen skal ha ført politiet frem til disse fem personene. Ifølge politiet hadde disse personene kjørt med snøscooter i et av de få gode vinterbeiteområdene som villreinen har igjen i denne delen av villreinområdet.

- Kontrollørene kom kort tid etterpå over en flokk på om lag 25 villrein i nærheten av der hvor det hadde pågått ulovlig kjøring. Slutten av april er en særdeles sårbar periode for villrein da simlene kun har uker igjen før kalving. Den ulovlige kjøringen med snøscooter kan også ha forstyrret annet særlig sårbart vilt, som hekkende rovfugl som hubro, jaktfalk og kongeørn, opplyser Agder politidistrikt i pressemeldingen.

Alle de siktene ble derfor bøtelagt med 27.000 kroner hver for brudd på Naturmangfoldloven og Naturoppsynloven, og alle foreleggene skal være vedtatt.

- I politiets årlige trusselvurdering for Agder er ulovlig motorferdsel i utmark nevnt som en alvorlig kriminalitetstrussel i Agder. Norge har et internasjonalt ansvar for vern av den europeiske villreinen. Den sørligste bestanden finnes i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, og bidrar til at Agder har et særlig ansvar for å ivareta arten, opplyser Agder politidistrikt videre.

Siste innlegg

Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn
NTB

Gjeldsveksten fortsetter å minske

Den samlede gjeldsveksten fortsetter å peke nedover. I januar var tolvmånedersveksten 3,5 prosent, ned fra 3,7 prosent i desember.

Det viser nye tall fra SSB.

Den totale gjelden lå ved utgangen av januar på 7280 milliarder kroner.

Selv om norske husholdninger fortsatt har en økning i gjeld, fortsetter gjeldsveksten å falle også på dette området.

Veksten lå på 3,3 prosent i januar, en marginal nedgang på 0,1 prosent fra desember i 2023. Husholdningenes gjeld lå ved utgangen av januar på 4311 milliarder kroner.

– Forventninger om at vi nå har nådd rentetoppen og at vi etter hvert kan få redusert styringsrente i årene som kommer, ser ut til å ha stabilisert gjeldsveksten på et lavt nivå, sier seniorrådgiver i SSB, Even Oppedal, i deres rapport.

(©NTB)

NTB

Støre sier Norge kan nå Natos 2-prosentmål tidligere

Målet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar kan bli nådd før 2026, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre var gjest på NRKs Politisk kvarter fredag.

Regjeringens uttalte mål er å bruke 2 prosent av BNP på forsvaret innen 2026, men statsministeren sier nå at målet kan bli nådd ennå tidligere.

– Vi begynte med 2027, nå sier vi 2026. Men vi skal legge fram denne langtidsplanen etter påske. Da får vi se nøyaktig når det blir, sier han.

På direkte spørsmål om hvorvidt det kan bli før 2026, sier statsministeren:

– Det kan det, men vårt BNP flytter seg jo mer enn andre lands. Men nå skal vi ha en opptrappingsplan. Den satsingen kommer til å bringe oss opp der vi skal være blant våre allierte, sier Støre.

I en årrekke har forsvarsalliansen Nato hatt som mål at medlemslandene skal bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar. Men inntil i år har de fleste europeiske medlemmene ikke nådd målet.

Donald Trump, som antas å bli Republikanernes presidentkandidat i USA, vakte nylig oppsikt da han truet med å ikke forsvare Nato-land som ikke bruker nok penger på forsvar.

(©NTB)

NTB

Politiets Fellesforbund vil fryse politiutdanningen i ett år

Politiets Fellesforbund mener det vil være riktig å fryse politiutdanningen i ett år på grunn av den høye arbeidsledigheten. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det flommer over av arbeidsledige politifolk etter fullført utdanning. Derfor vil Politiets Fellesforbund fryse utdanningen av nye politifolk i ett år.

– Jeg har ikke hjerte til å la 500 nye politistudenter starte på en utdanning hvor sjansen for jobb er så liten, sier lederen i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, til TV 2.

Hun mener at det er å holde folk for narr når man utdanner nye politifolk, samtidig som det nesten ikke gjøres ansettelser.

Fellesforbundets leder viser til tall som forteller at med den totale arbeidsledigheten vil de i juni stå med nesten 900 arbeidsledige.

– Det er en forferdelig situasjon, som det i hvert fall ikke er vits å utdanne flere inn i, forteller Skatvold til kanalen.

Hennes forslag får ikke støtte fra de som bestemmer hvor mange studieplasser som lyses ut, nemlig regjeringen. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Sigve Bolstad (Sp), sier de jobber beinhardt hver dag for å få folk i jobb.

– Regjeringens ambisjon er å få flere politi, ikke færre, sier statssekretæren til TV 2.

(©NTB)

NTB

Kraftig regn og vind på Sør- og Østlandet: – Kjør forsiktig

Det er sendt ut gult farevarsel for flom på Sør- og Østlandet fredag, som følge av mye regn og smeltevann. I Oslo oppfordres folk til å kjøre forsiktig.

Flomvarselet gjelder lavtliggende områder i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus på fredag. Regnet vil fortsette utover dagen, sier meteorolog Espen Biseth Granan til NRK.

– Det blir nok mest nedbør i Agder, Telemark og på vestsiden av Oslofjorden. I de ytre delene der kan det antakelig komme 30–50 millimeter regn, sier han.

NVE har advart om at dette kan føre til overvann og lokale oversvømmelser.

– Det skal regne mye natt til fredag, i tillegg vil det være snøsmelting. Det vil gi økende vannføring i elver og bekker som kan gi lokale oversvømmelser, sa Elise Trondsen, vakthavende hos flomvarslingen i NVE, i en pressemelding torsdag.

Rensket avløp

Bymiljøetaten i Oslo sier til NRK at de har vært ute på kjente problemområder i Oslo og ryddet opp og rensket avløp. De advarer om at det kan bli vanskelige kjøreforhold der vannet samler seg opp.

– Vi oppfordrer alle bilister til å kjøre forsiktig og ta seg god tid i dag, sier avdelingsleder Marianne Haug for vei og gate.

Natt til lørdag minker flomfaren igjen.

Ber vinterferiebilister passe seg

For mange markerer fredag starten på vinterferien – eller begynnelsen på siste helg i vinterferien. Det ligger dermed an til en stor utfartsdag.

Vegvesenet ber bilistene være ekstra oppmerksomme.

– Vinterveier er utfordrende å kjøre på. Det krever mye oppmerksomhet og god planlegging fra deg som sjåfør. Denne vinterferien må du være ekstra skjerpet, sier direktør Guro Ranes for trafikksikkerhet ved Statens vegvesen til TV 2.

– Jeg ville ikke brukt fredagen som reisedag. Det blir nok bedre kjøreforhold lørdag og søndag, lyder oppfordringen fra meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt. .

(©NTB)

NTB

Vedum lover tosifret antall milliarder til Forsvaret

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier det vil komme et tosifret antall ekstra milliarder til Forsvaret i ny forsvarsplan, som kommer rett etter påske.

Bakgrunnen er frykt for sikkerhetssituasjonen i Europa, sier Vedum til NRK.

– Her må det skje en kraftfull opptrapping. Det må være mer til hæren, mer til heimevernet, vi må sikre luftforsvaret og sjøforsvaret, sier Vedum til rikskringkasteren.

– Vi legger fram vår langtidsplan som kommer til å være den første planen der Natos 2-prosentmål er inne, legger han til.

Vedums sjef, statsminister Jonas Gahr Støre, kom med en lignende uttalelse til NTB under sikkerhetskonferansen i München tidligere denne måneden.

Da varslet Støre at regjeringen ville legge fram en langtidsplan som sikrer de største bevilgningene til Forsvaret etter andre verdenskrig.

– Norge har behov for å styrke forsvaret sitt. Vi har styrket det med 40 prosent siden vi kom i regjering, men nå må vi gjøre et større grep for flere år framover, sa Støre.

(©NTB)

NTB

Grepet strammes om de gjenværende røykerne

Det kan bli vanskeligere å få kjøpt sigaretter, og flere skal skremmes fra å tenne den første røyken.

Selv om andelen som røyker daglig er halvert de siste ti årene, er det fortsatt om lag 320.000 personer, eller sju prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år, som røyker daglig, viser tall fra Helsedirektoratet. I Oslo og Akershus røyker kun fem prosent, i Finnmark røyker 12 prosent.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener dette er altfor mange. Som helseminister har hun et overordnet mål: En tobakksfri generasjon, skriver Vårt Land.

Derfor ønsker hun en rekke nye forbud, tiltak og kampanjer utredet i vinter og vår, viser Helsedepartementets tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2024:

Målet er å redusere tilgangen til tobakks- og nikotinvarer. Sigaretter og andre tobakksvarer skal utstyres med nye advarsler. E-sigaretter til engangsbruk skal forbys og reklame for tobakks- og nikotinprodukter på internett og i sosiale medier skal begrenses.

– Departementet jobber for tiden med nye forslag til endringer i tobakksskadeloven, og disse vil etter planen sendes på høring i løpet av våren 2024. Dette gjelder først og fremst forbud mot nettsalg og utvidelser av røykeforbudet, melder Kjerkol og skriver at hun håper å kunne legge fram en lovproposisjon for Stortinget i løpet av året.

(©NTB)

NTB-DPA-Reuters

Rekordstort kokainbeslag i Sør-England

Britiske myndigheter har beslaglagt 5,7 tonn kokain på et havneanlegg i Sør-England. Det dreier seg om landets største kokainbeslag noensinne.

Kokainet ble funnet 8. februar på havneanlegget i Southampton. Stoffet var skjult i en konteiner med bananer som var kommet fra Sør-Amerika.

Den anslåtte verdien er på 450 millioner pund, i overkant av 5,9 milliarder kroner, basert på britiske gatepriser.

Britiske myndigheter mener at forsendelsen skulle videre til Hamburg i Tyskland. Etterforskerne er i kontakt med kolleger i andre europeiske land for å identifisere kriminelle nettverk som er involvert i saken.

– Dette rekordbeslaget kommer til å være et stort slag mot de internasjonale organiserte krimkartellene som er innblandet, ved at de fratas en massiv fortjeneste, sier direktør Chris Farrimond i National Crime Agency (NCA).

– Selv om kontinentet var endestasjon for forsendelsen i dette tilfellet, er jeg ikke i tvil om at en betydelig del av stoffet ville ha endt opp igjen her i Storbritannia, solgt mellom kriminelle gjenger, legger han til.

Kriminelle gjenger antas å innkassere rundt 4 milliarder pund, eller 53 milliarder kroner, hvert år i Storbritannia alene. Vold knyttet til narkotikasmugling har økt betraktelig gjennom flere forsyningsledd, med bruk av både skytevåpen og kniv, uttaler NCA.

Storbritannias forrige største kokainbeslag var på 3,7 tonn, også det i Southampton, i 2022.

NTB-DPA-Reuters

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Color Line innstiller flere avganger fredag

Color Line innstiller fergeavganger mellom Kristiansand og Hirtshals og mellom Sandefjord og Strömstad fredag. Det er varslet full storm i Skagerrak.

Avgangen fra Hirtshals til Kristiansand klokken 12.15, med retur til Danmark klokken 16.30, er kansellert.

Samtidig har andre avganger fredag mellom Kristiansand og Hirtshals, og Larvik og Hirtshals fått nye avgangstider.

Avgangen fra Strömstad til Sandefjord klokken 13.40, med retur til Sverige klokken 17, er også kansellert.

Det er varslet full storm i Skagerrak fredag, med meget høye bølger.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Mills' «Russisk rekesalat» bytter navn

Mills' «Russisk rekesalat» bytter fra og med mandag navn til «Rustikk». Årsaken er blant annet forbrukerhenvendelser knyttet til Ukraina-krigen.

– Særlig i starten av krigen i Ukraina fikk vi noen forbrukerhenvendelser, og i februar 2024 skulle vi uansett gjøre store endringer i salatporteføljen, med endringer av beger og etiketter. Da tenker vi at det nå er greit å benytte anledningen, sier kommunikasjonssjef Kjersti Johannessen til VG.

Hun presiserer at «Russisk rekesalat» aldri har hatt noen direkte tilknytning til Russland, på samme måte som at den mer kjente broren «Italiensk salat» ikke er spesielt italiensk.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Mye regn ventet i Sør-Norge – anbefaler å åpne sluk og stikkrenner

Torsdag og fredag er det ventet mye regn i Sør-Norge, som kan føre til lokal flom enkelte steder. NVE ber folk ta forholdsregler.

Det er sendt ut flomvarsel på gult nivå for områder fra Agder til Oslo og Akershus. Det betyr moderat fare, og da ventes forholdsvis små skader. Natt til lørdag minker faren igjen, ifølge Varsom.no.

– Hvis man bor et sted man bruker å få vann i kjelleren, kan det være lurt å bruke torsdagen for å gjøre tiltak, sier Elise Trondsen, vakthavende hos flomvarslingen i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), til VG.

Sjekk stikkrenner og sluk

I NVEs varsel står det at det kan bli lokale oversvømmelser og overvann i tettbygde områder. Trondsen oppfordrer derfor alle å ta en tur rundt husene og se til at stikkrenner og sluk er åpne.

I tillegg anbefaler hun folk å fjerne verdier fra utsatte områder nær elver og bekker.

– Det skal regne mye natt til fredag, i tillegg vil det være snøsmelting. Det vil gi økende vannføring i elver og bekker som kan gi lokale oversvømmelse, sier Trondsen i en pressemelding.

Flomvarselet gjelder fra området rundt Lillesand og nordøstover i Agder, sørøst i Telemark og Buskerud, vest av Vestfold, Oslo og store deler av Akershus.

Mellom 30 og 50 millimeter regn

Det skal også regne mye i områder sør for Stad på Vestlandet og Sørlandet, og ifølge Meteorologisk institutt kan det komme mellom 30 og 50 millimeter med regn.

I tillegg til mye regn skal det også blåse kraftig i enkelte områder, opplyser statsmeteorolog Marit Berger i Meteorologisk institutt.

– Det vil bli vindkast på 25 og opp mot 30 meter per sekund i deler av Vestfold og Østfold. Bor du i de områdene ville jeg sikret løse gjenstander, sier hun til VG.

Høy vannstand

Meteorologisk institutt også har sendt ut gult farevarsel for høy vannstand og høye bølger i Oslofjorden, kysten av Vestfold og Telemark og kysten av Agder.

– Det går dermed mot et vått døgn i denne delen av landet, sier Trondsen.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Danskeferga går ikke fredag grunnet været

ColorLine innstiller de to seilingene mellom Kristiansand og Hirtshals fredag.

Årsaken er været, opplyses det på selskapets nettsider.

Meteorologisk institutt har sendt ut to gule farevarsler i Kristiansand for fredag. Et for kuling og et for høy vannstand.

Åse Astri Bakka

Arendal-mann tiltalt for kjærlighetsbedrageri

En mann fra Arendal er tiltalt for å ha bidratt til å svindle 32 personer og firmaer gjennom kjærlighetsbedragerier for 3,8 millioner kroner.

Bedrageriene skjedde i perioden 2019 til 2022, ifølge tiltalen. Politiet mener mannen inngår i et stort, kriminelt verdensomspennende nettverk, skriver Agderposten.

Svindelen har rammet personer over hele Norge, svensker og et dansk firma, står det i tiltalen.

Store deler av pengene skal mannen ha brukt på å kjøpe tørrfisk fra et firma i Nord-Norge. Fisken ble deretter fraktet til Nigeria, hvor den trolig er videresolgt. Den tiltalte er nigeriansk statsborger.

Politiet omtaler mannen som et «muldyr», en person som blir brukt som mellommann for å hvitvaske bakmennenes bedrageripenger.

Mannens forsvarer, advokat Tor Magnus Fagermo, sier mannen er blitt lurt av bakmenn i hjemlandet til å gjennomføre svindelen.

– Min klient erkjenner derfor ikke straffskyld, sier han til Agderposten.

Kjærlighetsbedrageri er en svindelmetode hvor offeret ofte blir kontaktet på internett og innleder et romantisk forhold til svindleren.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Øyedråper tilbakekalles

Et produksjonsparti av Spersallerg øyedråper tilbakekalles på grunn av kvalitetsfeil.

Kvalitetsfeilen kan medføre ubehag og nedsatt effekt av øyedråpene i løpet av holdbarhetstiden, og leverandøren Théa Nordic AB har derfor iverksatt tilbakekallingen.

Det berørte produksjonspartiet har lot-nummer 7R81 med påført holdbarhetsdato 10–2025. Produkter med andre lot-nummer er ikke berørt, og kan trygt brukes, opplyser Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

– Pollensesongen er rett rundt hjørnet. Vi oppfordrer derfor alle som har berørte pakninger av Spersallerg øyedråper, om å returnere disse til apoteket og få en ny pakning kostnadsfritt, sier overlege Sigurd Hortemo i DMP.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

FHI: Vinterbølgen av korona er over, og færre får RS-virus

De siste tre ukene er det stadig færre som er blitt smittet av RS-virusinfeksjoner og enda færre som får korona, ifølge FHIs ukesrapport.

Samtidig er det fortatt en del som smittes av influensa, men nivået har holdt seg stabilt etter at toppen blå nådd rundt nyttår, skriver Folkehelseinstituttet.

I uke 52 i fjor – rundt årsskifte – var 16 prosent av prøver influensapositive, mens de siste ukene har tallet vært 0,9 prosent.

– Smittevernrådene er å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom man føler seg syk, heter det i rapporten.

Siden uke 5 har stadig færre blitt smittet av RS-virus, men i uke 7 var det imidlertid en liten økning i innleggelser – 200 nye, opp fra 191 nye uken før.

Vinterbølgen av koronaviruset er så å si over, ifølge instituttet, som videre skriver at der er usikkert når neste bølge kommer.

(©NTB)

Åse Astri Bakka

Zalando fjerner villedende reklame

Motegiganten Zalando fjerner villedende klima- og miljøpåstander fra nettsiden sin i hele EU/EØS-området.

Zalando er en av de største aktørene i Europa innen mote og tekstil. I flere år har selskapet brukt ulike klima- og miljøpåstander i sin markedsføring.

Forbrukertilsynet skriver i en pressemelding at disse påstandene har etterlatt et villedende inntrykk av at mange av Zalandos produkter ikke har negativ påvirkning på miljøet, eller at produktene har mindre negativ påvirkning enn tilsvarende produkter.

På grunn av dette tok Forbrukertilsynet initiativ til en felles, europeisk tilsynssak på EU-nivå. Konklusjonen var at Zalandos påstander om klima- og miljøfordeler var villedende og derfor forbudt.

– Det næringsdrivende påstår i markedsføringen, må de alltid ha solid dokumentasjon for. Her er det spesielt viktig at næringsdrivende ikke blander sammen sertifiseringsordninger med påstander om klima- og miljøfordeler. Det at noe er sertifisert, er ikke alltid dokumentasjon for at noe er bedre for miljøet. Denne dokumentasjonen må selskapet i så fall ha i tillegg, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Zalando har forpliktet seg til å gjøre flere endringer for å fjerne den villedende markedsføringen. Disse skal være gjennomført innen 15. april 2024.

(©NTB)

Ingvild Fylling har henvendt seg til Lister24 på vegne av Zalando med et uttalelse fra selskapet i forbindelse med pressemeldingen fra Forbrukertilsynet:

«Etter mer enn ett år med intenst arbeid med brukeropplevelsen for våre kunder og tett dialog med Europakommisjonen, er vi glade for å ha kommet frem til en felles enighet. Våre forslag for å forbedre kommunikasjonen rundt bærekraftsrelatert informasjon til kunder har blitt godkjent, og dialogen mellom oss er avsluttet, med forbehold om at avtalte endringer gjennomføres.

Zalando støtter en standardisert bruk av eksisterende policyer for å sikre at det ikke anvendes rutiner som kan være villedende for kundene. Vi er glade for å fortsette å gi våre kunder tilgang til informasjon om produktene i vårt sortiment. Det er vår prioritet å gi våre kunder det de trenger for å ta en mer informert kjøpsbeslutning, og vi vil gi enda mer spesifikk, og tydeligere informasjon om produktets fordeler.

Ettersom en rekke tekstilspesifikke lovgivninger kommer til å bli utviklet i løpet av de neste årene, oppfordrer vi EUs beslutningstakere til å etablere et konsekvent regelverk som ikke bare vil styrke forbrukernes tillit, men også forbrukerengasjement, samtidig som det gir juridisk trygghet for selskaper. I mellomtiden er resultatet av vår gjensidige avtale med Europakommisjonen et første skritt i å gi bransjen klarhet i hvordan en kundeopplevelse som overholder reglene kan se ut.

I denne sammenheng håper vi at Europakommisjonen og CPC-nettverket vil bruke reglene på en rettferdig måte, med formål om å sikre like vilkår i vår sektor».

Lars Erik Larsen

7,8 millioner kroner til skoleutbedringer

Kommunestyret i Kvinesdal har vedtatt at Vesterdalen skole bevilges 7.850.000 kroner.

Midlene skal dekke utbedringer av ventilasjon og ENØK-tiltak ved skolen.

Det ble avdekket to avvik, samt en merknad, knyttet til skolens helse- og miljøforhold da det ble gjennomført miljørettet helsevern den 30. oktober 2023. Det ble funnet mangelfull etterlevelse av krav til inneklima og langsiktig vedlikeholdsplan, og gymsalen fikk merknad på lang etterklangstid.

For øvrig var hovedinntrykket av skolen at den har et godt og tilpasset internkontrollsystem, ledelsen og de ansatte bruker systemet aktivt og viser høy prioritering av barnas helse, miljø og sikkerhet. Samt de nevnte avvikene og merknaden som ble identifisert.

NTB

Viaplay varsler reklame-abonnement

Viaplay har varslet at de i løpet av året skal lansere et strømmeabonnement med reklame. Samtidig vil de gjøre det vanskeligere å dele ett abonnement med andre.

Planene for det nye strømmeabonnementet ble kjent da selskapet torsdag presenterte sitt resultat for fjerde kvartal i fjor, melder Kampanje.

– Vi jobber med å utvide vårt digitale varelager så raskt som mulig, sier konsernsjef Jørgen Madsen Lindemann.

Strømmeselskapet følger dermed i fotsporene til TV 2, Disney+ og SkyShowtime, som alle har lansert eller planlegger å lansere strømmeabonnement til en rabattert pris i bytte mot reklamevisninger. Ifølge Kampanje er det også ventet at Warner Bros, Discovery og Max vil ha et reklame-alternativ når de lanseres i Norge i år.

Viaplay mistet nesten 40.000 abonnementer i Norden i fjerde kvartal, samtidig som de økte prisene. Håpet deres er at en reklame-variant kan snu utviklingen og øke selskapets reklameinntekter.

Samtidig varsler Viaplay-sjefen grep for å slå ned på passord-deling utenfor egen husholdning, i lignende stil som Netflix.

– Det er noe vi ser på, og vi lærer så mye vi kan av dem. Dette er noe vi vil rulle ut allerede i år, sier han.

(©NTB)

NTB

Stiftelse vil støtte Vipers med flere millioner kroner

Vipers-økonomien er reddet. Nå ligger klubben også an til å få millionstøtte fra en stiftelse. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vipers Kristiansand meldte nylig at klubben unngår konkurs. Nå ønsker stiftelsen Cultiva å bidra med 5 millioner kroner.

Det melder lokalavisen KRS. Forslaget til pengestøtten vil bli behandlet på Cultivas neste styremøte.

– Vi har ikke kunnet gå inn med en redningspakke, fordi det ikke er innenfor våre formål. Vi er veldig glade for at Vipers har blitt reddet, slik at vi nå kan utvikle vårt samarbeid, sier daglig leder Kjersti Mathiesen Hjemdahl til KRS.

Stiftelsen foreslår at millionbeløpet skal gå til å etablere et nasjonalt kompetansesenter for håndball, talentutvikling og det de omtaler som «trenerløftet».

– Det synes vi er utrolig gøy. Vi er veldig takknemlig for det. Det skal selvfølgelig opp på styremøtet, men vi har hatt en veldig god dialog med Cultiva der vi føler de ser viktigheten og troen på prosjektet med å være en «håndballby», sier Vipers' daglig leder Benedicte Løyland.

Vipers har i flere år totaldominert norsk håndball, og de tre siste sesongene har sørlendingene også vunnet Champions League.

(©NTB)

NTB

Norges Bank: Økonomene venter lønnsvekst på 5 prosent og økt kjøpekraft i år

Lønnstakerne får 5 prosent mer i lønningsposen og solid økning i kjøpekraften i år, hvis økonomenes forventninger slår til.

Økonomiekspertenes forventninger til gjennomsnittlig reallønnsvekst i inneværende år er 0,9 prosent, opp 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal. Partene i arbeidslivet forventer en reallønnsvekst på 0,7 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal, framgår det av Norges Banks forventningsundersøkelse.

Partene i arbeidslivet forventer en årslønnsvekst på 5,1 prosent, uendret fra forrige kvartal.

NTB