Avvikler lokale forskrifter

De lokale forskriftene i Lyngdal blir avviklet fra og med fredag morgen. Foto: Rune Hauan