Håper på gavmilde innbyggere

Klare til dyst søndag 24. oktober. Fra venstre: Øystein Mikalsen (Farsund frivilligsentral), Grace Buch (utvalg for levekår,) ordfører Arnt Abrahamsen, Randi Lohndal Frestad (Kirkelig fellesråd) og Nina Hansen (kommuneadministrasjonen). Foto: Ståle Manneråk Kongsvik