Habilitetsforvirring i skolesaken

Over en time brukte kommunestyret på å diskutere spørsmålet om habiliteten til fem av kommunestyrerepresentantene. Foto: Torrey Enoksen