Fraråder fradeling i LNF-område

Statsforvalteren fraråder fradeling av ei hyttetomt nær Hagevatnet i Lyngdal etter som atkomstveien er foreslått lagt over dyrka jord. Foto: Torrey Enoksen