Kjøpte «Lyngdalsheimen» for 21 millioner kroner

foto