TT Anlegg søker om dispensasjon til å legge vann, avløp og veier inn i Herdal næringspark som kan huse  brakkerigger i forbindelse med E39 utbyggingen. TT Anlegg søker om dispensasjon til å legge vann, avløp og veier inn i Herdal næringspark som kan huse brakkerigger i forbindelse med E39 utbyggingen. Foto: Rune Hauan

Søker om å få bygge brakkerigg