– Vi priser oss lykkelige over at det gikk så bra med den ansatte som fikk denne salven over seg, sier kvalitetssjef Kjetil Himle ved Risa til avisen Lister. – Vi priser oss lykkelige over at det gikk så bra med den ansatte som fikk denne salven over seg, sier kvalitetssjef Kjetil Himle ved Risa til avisen Lister. Foto: Privat

Tilsyn avdekket avvik