Vil utnytte mat og møkk til gjødsel og gass

  • Årlig produserer husdyr store volum av både gass og møkk som kan utnyttes til biogass og gjødsel. Bønder på Lista vil etablere et gjødsel- og biogassanlegg, hvor de også vil benytte matavfall.