– Hva synes du om at det er julevarer i hyllene i oktober?

foto