Samferdselseksjonen i Vest-Agder la mandag morgen i 07.30-tiden ut en oppdater oversikt over status på veiene i fylket.

De lokale veiene som er stengt er:

Kvinesdal

Fv461: Øvre Egeland – Liknes (Kvinesdal)

Fv551 Liknes – Opofte (Kvinesdal)

Fv804: Feda bru. Ved 14-tiden var det åpnet opp for fri ferdsel over broa.

Fra Kvinesdal kommune meldes det om følgende stengte kommunale veier: Nord- og Sørhelle, Øvre Førland og Hidreskog. Det er også noen stengte fylkeskommunale veier, bl.a Åseveien og brua på Feda.

– Veien til Øvre Førland er nå åpen igjen, informerer kommunen via Twitter klokken 13.13 mandag.

Farsund

Fv465: Kjørrefjord – Åpta (Farsund)

Fv680 Hanesund – Sande (Farsund)

På kommunens hjemmeside informeres det mandag formiddag om at følgende veier er stengt nå: Farbrotbakken (omkjøring etablert).

Grimestad

Bekkevika

Fulland (er åpnet midlertidig, men store utfordringer)

Vik.

– Informasjon om disse veiene vil vi legges ut etter hvert som situasjonen er mer avklart, heter det fra kommunen.

Lyngdal

Fv653 Dragedalen – Ådta (Lyngdal)

Fra Lyngdal kommune informeres det om at følgende veier er stengt på grunn av flomsituasjonen:

  • Veien over Åsheia er stengt (siden lørdag).

  • Vintlandsveien nord for Grøvan bru er stengt (siden søndag)

  • Akersmyrveien bak Handelsparken er stengt.

  • Oftebroveien er stengt ved Misjonskirken.

  • Det er også stengt vei ved Bjerge vest for Lyngdal sentrum.

  • Veien til gjenvinningsstasjonen på Skrumoen er stengt.

  • Det er videre stengt vei ved Stuestøl i Kvås, fylkesvei 554 er stengt ved Vatland og Hagehølveien er stengt.

Røyskår ikke farbar for småbiler, og det er heller adkomst til Bringsjordneset med småbiler.

Flekkefjord

Fv044: Skolla – Åna Sira (Flekkefjord)

Fv946: Bakke bru – Skogen (Flekkefjord)

Fv953: Flikka – Eie (Flekkefjord)

På kommunens hjemmeside opplyses det mandag formiddag at følgende vegstrekninger nå er ufremkommelige: Nesmarka, Berrefjord Lavold, Flikkeid, Reppen, Eigåsveien ved Kagetjødn, Lille Eigås, Bukstad og Hæstad. Videre melder Risa at Ersdalsvegen er stengt.

Følgende områder er isolert: Fossdal, Ersdal, Løland, Bjørkevold og Modalsli.

Hægebostad

Fv043 Birkeland – Skeie (Hægebostad)

På kommunes hjemmeside opplyses det at veien til Lien er stengt pga. store mengder overvann, og videre at Fv 42 er oversvømt og stengt ved Vestre Sveindal i Audnedal. Det er skiltet med omkøyring om Bjelland.

Politiet advarer

Politiet advarer bilistene om å kjøre ut i vannmasser. - Det har vært flere alvorlige hendelser knyttet til uværet i Agder politidistrikt mandag morgen, og operasjonssentralen advarer bilister om stedvis svært vanskelige kjøreforhold, heter det i en pressemelding fra Agder politidistrikt. – Politiet vil på det sterkeste oppfordre publikum om å ta hensyn og bruke sunn fornuft på veiene. Vi advarer spesielt mot å kjøre bil der det er store vannmasser, sier Eide.

Vi advarer spesielt mot å kjøre bil der det er store vannmasser

Flere stengte veier

Her er resten av de stengte veiene i fylket: Fv 456: Vågsbygdsporten er nå åpen i et felt i retning Vågsbygd, men denne kan bli stengt på kort varsel.

Rv 041 er fremdeles stengt, Fv 042 er stengt på 2 steder i fylket. I tillegg til flom har vi fått inn flere melding om stengte veger pga. jordras. Lista over stengte veger vil antagelig øke utover dagen.Rv 041 er stengt mellom Boen og Drangsholt (Aust-Agder gr.)

Følgende fylkesveger er stengt:

Fv001: Lund – Kvarstein ( Kristiansand)

Fv005 Krageboen – Aust-Agder gr. (Kristiansand)

Fv007 Mosby - Vikeland (Vennesla)

Fv042 Håland – Sveindal (Audnedal)

Fv042 Håland – Skeie (Audnedal)

Fv043 Birkeland – Skeie (Hægebostad)

Fv044: Skolla – Åna Sira (Flekkefjord)

Fv057: Engeland – Røyknes (Vennesla)

Fv070: Samkom – Honnemyr (Vennesla)

Fv112: Birkenes bru – Birkelid ( Songdalen)

Fv106 Stallemo – Homstean (Vennesla)

Fv 107 Stokkeland – Vehus (Songdalen)

Fv114 Rosseland – Tangvall (Songdalen)

Fv155 Lonelia – Holmenfoss (Søgne)

Fv167 Tofteland – Stausland (Søgne)

Fv168 Søgne gml. krk. – Berge (Søgne)

Fv202 Sånum – Hogganvik (Søgne)

Fv203: Jåbekk – Harkmark krk. (Mandal)

Fv204: Valand – Lindland (Mandal)

Fv302: Lunde – Øyslebø (Søgne)

Fv303 Augland – Nodeland (Songdalen)

Fv303 Greipstad krk. – Øyslebø (Songdalen) Stengt flere steder

Fv352 Kyrkjebygd – Ljosland

Fv454: Stupstad – Skarpengland (Vennesla) Stengt på 2 steder

Fv454: Skarpengland – Vennesla (Vennesla)

Fv456: Vågsbygdporten stengt i retning Kristiansand (Kristiansand)

Fv456: Stokkelandsskogen – Stausland (Søgne)

Fv461: Øvre Egeland – Liknes (Kvinesdal)

Fv465: Kjørrefjord – Åpta (Farsund)

Fv512: Øvre Øydna – Bjærum bru

Fv551 Liknes – Opofte (Kvinesdal)

Fv653 Dragedalen – Ådta (Lyngdal)

Fv680 Hanesund – Sande (Farsund)

Fv804: Feda bru.

Fv946: Bakke bru – Skogen (Flekkefjord)

Fv953: Flikka – Eie (Flekkefjord)

Fv455 v/ Laudal: Her er vegen snevret inn til en kjørebane pga. faren for utrasing i elva

Du kan holde deg oppdatert på vei-situasjonen via denne linken fra Statens vegvesen.