Leserinnlegg

Så lenge Larry Skaar slipper til med sine ad_hominem-raljeringer kan vel jeg få spalteplass til å folkeopplyse videre? Og så kan leserne velge hva de setter mest pris på.

Men la meg først ta tak i stråmannen «at alle muslimer skal være slik Vik hevder». Jeg hevder hvordan Muhammed er ved å vise til sunnah (Profetens ord og handlinger i hadithsamlingene og hans biografi, Sira), og koranen som sier at han er det perfekte eksempel til etterfølgelse for alle muslimer til alle tider. Nå er ikke Muhammeds liv og levned unik for hverken den tids eller vår tids atferd for politiske ledere. Det unike er at denne «umoralske beduinen» (som det moderne Tyrkias Mustafa Kemal Atatürk kalte ham) er et forbilde og det perfekte eksempel for 1,5 milliarder mennesker.

Hvem er Skaars «alle muslimer»? Det er samme koran og samme Muhammed for alle muslimer. De fleste muslimer er kunnskapsløse om islam, slik du finner de fleste kristne kunnskapsløse om kristendommen. De bryr seg mindre om doktrinen, og prøver som folk flest å leve et godt liv i fred med sine naboer. Ikke utagerende muslimer som kan sin islam, har lest og forstått koranen (og fortsatt er muslimer) lever et dobbeltliv, i tråd med doktrinen (taqiiya). De forestiller og lyver for å beskytte seg mot vantro og fremme islams sak. Men hvem er snille, hvem er kunnskapsløse og hvem bruker taqiiya? Og for den kunnskapsløse, når det kommer til stykket, hvor tror du han vil ha lojaliteten sin, om ikke av lyst så av frykt?

Så til dagens folkeopplysning.

Muhammed stjal fra Bibelen (og Talmud) og tilpasset det sin maktkamp. Allah ga Bibelen til jødene og kristne (Torah til Moses, Salmene til David, Evangeliet til Jesus). Alle Bibelens sendebud (inkludert Jesus) var muslimer og profeterte Muhammed som siste sendebud. Den bibel som jøder og kristne har i dag er forfalsket. Det er ikke den Allah ga dem slik du kan lese (bruddstykker av) i koranen. Muhammed stjal «copyrighted» hellig tekst og omskrev til sitt behov, deretter beskyldte han jødene og de kristne for å ha forfalsket Bibelen (de fikk fra Allah). Koranens bibelhistorier preges også av at hans kilder gjerne var fra kjetterske kristne sekter som var fordrevet fra det kristne bysantiske riket til Arabia. Der han ikke hadde behov for å forfalske stemmer det gjerne likevel ikke overens med den kanoniske bibel. I andre tilfeller er det tydelig at Muhammed har misforstått, han har bare gjengitt det han trodde stod i Bibelen.

Muhammed stjal fra Bibelen (og Talmud) og tilpasset det sin maktkamp.

President Bush (den yngre) er kunnskapsløs om islam slik de aller fleste politikere er det. Men hans taleskriver visste kanskje bedre? Uansett, Vesten statsledere er flinke til å sende hilsener til muslimene på deres Eid al-Fitr (slutten på Ramadans fastemåned) og Eid al-Adha. Eid al-Adha, Hajj (pilgrimsreise til Mekka) avslutningsfest, er også en islamsk høytid til minne om Abrahams villighet til å ofre sin sønn Ismail (ikke Isak) til Allah (ikke Gud).

Bush hilste med: «During Eid al-Adha muslims celebrate Abraham’s devotion and give thanks for God’s mercy and many blessings»

Om Bush fusker eller det er uforstand vites ikke. Bush har lest Mosebøkene om Abrahams villighet til å ofre sønnen Isak. Bush viser til Abrahams hengivenhet til Gud som takker for hans nåde, tilgivelse og velsignelser: første Mosebok 22:18 «og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord.»

Muslimer leser koranen: «I Abraham og de som var med ham, har dere et vakkert eksempel, da de sa til sitt folk: Vi er ferdige med dere og det dere tilber utenom Allah! Vi tar avstand fra dere, og mellom dere og oss er oppstått fiendskap og hat for alltid, inntil dere måtte tro på Allah alene.» (koran 60:4)

I Bibelen brukes Abraham som et eksempel på nåde, tilgivelse og velsignelse. I koranen brukes Abraham som et eksempel på fiendskap og hat til vantro.

Mine barnebarn skal vite jeg sa ifra!

Edvin Vik