Anita Sindland Øvrebø, som har sendt søknaden på vegne av Norway Rock Live, takker kommunen for et meget hyggelig evalueringsmøte om Norway Rock 2018.

– DET VAR ET FANTASTISK år hvor Kvinesdal viste seg fra sin beste side værmessig og stemningsmessig har vi vel aldri opplevd Norway Rock på mange år. Flotte tilbakemeldinger fra politiet vedrørende vakthold og vi fikk besøk av skjenkekontrollen to ganger hvor begge gangene med positive tilbakemelding og ingen avvik, skriver Øvrebø, og fortsetter:

– Det ble holdt et godt samarbeid med de lokale butikkene som avtalt og vi ønsker også å videreføre dette i 2019, både i sentrum og på festivalen.

Øvrebø viser til et bredt spekter av musikk på begge scenene i tre dager på Øyesletta. Det skal gjøres på samme vis til sommeren.

– Årets program er like spennende som i fjor og vi forventer det samme antall med publikummere som i fjor, skriver Anita Sindland Øvrebø.

Årets program er like spennende som i fjor og vi forventer det samme antall med publikummere som i fjor.

HUN VISER TIL at festivalen er bygget opp på et vanlig jorde uten noen form for infrastrukturen.

– Kommunen har jo vist seg fra en positiv side lenge og ønsker å tilrettelegge for bedre infrastruktur i en lengre periode og så lenge dette ikke er kommet i havn ønsker vi hjelp til å gjennomføre årets festival som planlagt, skriver Sindland Øvrebø, som viser til at det krever kostnader på opp mot 600.000 kroner til infrastruktur, samt 450.000 kroner til vakthold som er avtalt med politiet og kommunen.

– NORWAY ROCK søker om støtte på 500.000 kroner for festivalen 2019, skriver festivalens representant og viser til programmet der det blant annet er lagt opp til en folkelig kveld med D.A.D, Dark side of The Wall, Ingenting, Dream Police, King Romeo på torsdagen.

– Norway Rock viser med sitt målrettede arbeid at festivalen begynner å få tilbake sin tidligere posisjon som en av de store festivalene på Sørlandet. Det har vi klart sammen med kommunen og en fantastisk dugnadsinnsats fra mange av distriktets innbyggere. Det er helt klart en av grunnene til at kommunen ble valgt som årets kulturkommune på Agder og det har vi klart i samarbeid, skriver Anita Sindland Øvrebø, som på vegne av festivalen håper på et positivt samarbeid og støtte fra kommunen.

Norway Rock viser med sitt målrettet arbeid at festivalen begynner å få tilbake sin tidligere posisjon som en av de store festivalene på Sørlandet.