Reduserer antall meddommere

Det trengs ikke flere enn 100 meddommere i Lister tingretts domssogn for 2021–2024.

Mona Wikøren

Antall meddommere i Lister tingretts domssogn for 2021–2024 reduseres fra 160 til 100.

  • Svein Morten Havaas

Les hele saken med abonnement