Arkivbilde: Utvalg for helse og omsorg har vedtatt at samboergaranti tas inn som del av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Arkivbilde: Utvalg for helse og omsorg har vedtatt at samboergaranti tas inn som del av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Foto: Mona Wikøren

Utvalget vil ha samboergaranti