Vi i redaksjonen ser gjennom alle tips vi får, og tar imot både video, bilder og tekst som dokumentasjon. Du kan kontakte oss på en av disse måtene: