Vil beholde yrkesskolen til helserelatert virksomhet