– Har lyst til å være en tydelig stemme for Sørlandet