Ber folk foreslå navn på denne plassen

foto
Hva skal denne plassen hete? etterlyser Farsund kommune i en navnekonkurranse. Foto: Bjørn Hoel