Vedtok bomfinansiering av ny E39

  • Statens vegvesen foreslår nye E39 mellom Lyngdal og Ålgård langs den røde traseen. Fylkesutvalget i Vest-Agder har vedtatt at prosjektet kan finansieres gjennom bompenger. FOTO: Statens vegvesen