Oljerigg brøt opplag

  • Gjennom store deler av søndagen mannskaper på fire ulike fartøyer, der i blant et ankerhåndteringfartøy, med å dra opp ankerne på boreriggen «Borgland Dolphin». Ved 19.30-tiden begynte riggen forsiktig å sige mot munningen av Rosfjorden. Først ved 21.50-tiden startet reisen ut fjorden. FOTO: Torrey Enoksen