Kommunalsjef Geir Bruli mener den lavere prosentandelen kvindøler som ønsker å ta høyere utdanning, sammenlignet med landsbasis, kan ha sammenheng med at Kvinesdal er en tradisjonell industribygd hvor utdanningsnivået ikke er så høyt. Kommunalsjef Geir Bruli mener den lavere prosentandelen kvindøler som ønsker å ta høyere utdanning, sammenlignet med landsbasis, kan ha sammenheng med at Kvinesdal er en tradisjonell industribygd hvor utdanningsnivået ikke er så høyt. Foto: Privat

– Skeptiske til fremtiden

Kvinesdal har lavest prosentandel elever blant Lister-kommunene som tror de vil ta høyere utdanning. Det fremkommer i den siste Ungdata-undersøkelsen.

– De er litt mer skeptiske til fremtiden og om de skal ta høyere utdanning, sier kommunalsjef Geir Bruli.

Han mener det kan ha sammenheng med at Kvinesdal er en tradisjonell industribygd hvor utdanningsnivået ikke er så høyt.

Mens 61 prosent av landssnittet tror de vil satse på høyere utdanning, svarer bare 42 prosent det samme i Kvinesdal. Hægebostad følger etter med 45 prosent, og i Listerregionen står Flekkefjord kommune sterkest prosentantall med 65 prosent.

Kommunalsjef i Kvinesdal, Geir Bruli, forteller at de vektlegger funnene i Ungdata-undersøkelsen høyt. Listerregionene har skapt et prosjekt med navn Unge Lister 2019 som jobber med funnene i fellesskap. Foto: Privat

Ungdata-undersøkelse 2019

Høyere utdanning Lekser Organisert fritid Trening
Kvinesdal 42 39 53 73
Lyngdal 59 34 55 76
Flekkefjord 65 27 69 82
Hægebostad 45 33 76 81
Farsund 50 38 64 80
Vest-Agder 61 33 67 83
Norge 61 39 65 83

Kilde: Ungdata.

Svarene i undersøkelsen ble oppgitt i 2019, med unntak av landets samlede svar som er fra 2017 til 2019.

Endre holdninger

Han påpeker at det tar tid å bygge og endre holdninger.

– Mange her har opp gjennom årene jobbet innen anlegg og oljerelatert industri med både interessante og godt betalte jobber. Da de begynte i disse jobbene var ikke de formelle kompetansekravene så store og realkompetansen ble vektet mer enn nå. Familiene har hatt en grei inntekt og barna kan nok tenke at dette er bra, forklarer Bruli.

Utfordringen for samfunnet nå er imidlertid den store teknologiske utviklingen som foregår, og som gjør at det er særdeles viktig å kunne tilby de unge en rett og god kompetanse.

Kommunalsjefen forsikrer om at de gjør sitt beste for å gi sine unge kompetansen.

– Vi skal gi våre elever den beste utdanningen. Faglige resultat har ligget litt bak landsnittet, men kommunen har jobbet seg oppover og har flere år ligget over landsnittet på grunnskolepoeng. Siste skoleåret kom vi dessverre under.

Familie, venner og medisinbruk

Familien har dårlig råd Fornøyd med foreldrene Fortrolig venn Reseptfrie medikamenter
Kvinesdal 4 85 93 17
Lyngdal 3 80 86 20
Flekkefjord 4 82 90 16
Hægebostad 0 88 86 14
Farsund 5 78 90 19
Vest-Agder 4 83 91 18
Norge 4 84 90 17

Fenomen

Et moment kommunen kommer til å jobbe tett på, er å løfte ungdommens motivasjon til skolearbeid.

– I undersøkelsen for dette skoleåret ser vi blant annet at barnas motivasjon har sunket litt, og dette er noe vi i kommunen nå vil løfte frem. Dette ser en jo også i Ungdata undersøkelsen. Dette er et fenomen man ser over hele landet og er nok en av grunnene til forestående endring av skolenes fagplaner, formidler Bruli.

Skolens innhold skal passe bedre med dagens samfunnsutvikling, og det er noe kommunen kommer til å bruke mye energi på.

Tobakks- og alkoholbruk

Røyking Alkoholberuset
Kvinesdal 7 22
Lyngdal 3 10
Flekkefjord 5 22
Hægebostad 7 2
Farsund 6 11
Vest-Agder 3 10
Norge 2 13

Verstinger

Både Kvinesdal og Flekkefjord ligger på topp i Lister når det kommer til røyking og alkohol.

Mens to prosent av landets elever svarte ja på spørsmål om røyking, og 13 svarte positivt på spørsmål om de har vært alkoholberuset, svarte Kvinesdal henholdsvis med syv prosent på røyking og 22 prosent på alkoholberusning. Det sistnevnte svarte 22 prosent i Flekkefjord også positivt på.

– Økningen i rusbruk er nok noe av det som bekymrer mest. Dette er ikke et spesielt fenomen i Kvinesdal, men vi vil sette mye inn på å snu trenden der, sier kommunalsjefen.

Psykisk helse og mobbing

Psykiske helseplager Blir mobbet
Kvinesdal 18 8
Lyngdal 19 11
Flekkefjord 13 8
Hægebostad 7 9
Farsund 15 7
Vest-Agder 15 8
Norge 15 8

Et av tiltakene som kommunen har iverksatt, er det nye prosjektet Unge Lister.

Prosjektet ble satt i gang etter den siste Ungdata-undersøkelsen, hvor intensjonen er at Listerregionen sammen skal jobbe rundt funnene fra undersøkelsen. Der blir det opprettet egne, tverrfaglige grupper i hver kommunene, ifølge Bruli.