Filmen om kjørekulturen i Kvinesdal er ferdigstilt og har premiere 11. oktober. Her er Philm filmproduksjon i arbeid med innspilling av filmsnuttene som har hensikt å forebygge den farlige kjørekulturen via holdningsskapende arbeid. Filmprodusent Per Gunnar Økland står bak kameraet. Foto: "Kjør me ved"

Målet med «Kjør me ved», filmen om kjørekulturen i Kvinesdal, er å forebygge og hindre ulykker. Premieren på filmen er onsdag 11. oktober.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug kommer til å innlede programmet denne dagen, hvor prosjektet blir presentert med en gjennomgang og hvordan det har utviklet seg. Kommunepsykolog Anne Marie Sand Bakken skal også si noen ord. Deretter blir de involverte og deltakende i filmen presentert.

Filmen om kjørekulturen i Kvinesdal er ferdigstilt og har premiere 11. oktober. Her er Philm filmproduksjon i arbeid med innspilling av filmsnuttene som har hensikt å forebygge den farlige kjørekulturen via holdningsskapende arbeid. Filmprodusent Per Gunnar Økland står bak kameraet. Foto: "Kjør me ved"

Ettertanke

– Og så blir det visning av filmen som har en lengde på totalt syv- åtte minutter. Etterpå blir det litt rom for ettertanke der man kan la det som ble vist og sagt i filmen tenkes gjennom, opplyser Kvinlaug.

I etterkant av filmvisningen, blir prosjektet «Kjør for livet» presentert:

– Kort sagt handler prosjektet om at de går inn og driver en form for fritidsklubb for motorinteresserte ungdom. Der har de fokus på teambuilding og trafikksikkerhet. Vi skal høre om det er en mulig oppfølgning av «Kjør me ved», forklarer Kvinlaug.

Etter filmvisningen blir det rom for ettertanke, opplyser ordfører Per Sverre Kvinlaug. Her sammen med kommunepsykolog Anne Marie Sand Bakken. Foto: Malene Sørensen Lundberg

En mulighet

Det viktige videre blir å holde gangen i «Kjør me ved», tilføyer ordføreren, og derfor skal de se på ulike muligheter til det.

– Dette kan være en av mulighetene. Jeg er opptatt av at det skal gå videre, og også at filmen blir brukt i undervisningssammenhenger og der det er mulig til å gi den videre liv.

De vil derfor jobbe for å se hvilke skritt de skal ta videre med hensyn til filmen.

– Det viktige er at vi får frem bevissthet rundt det og gode refleksjoner. Og det har vi vært veldig opptatte av fra starten av med trafikksikkerhetsarbeidet. Det skal være bredt forandret, og bakgrunnen til dette kjenner vi til. Det har berørt oss sterkt, sier Kvinlaug.

Viktig milepæl

Ordføreren viser til et av spørsmålene som avisen tidligere stilte ham, om hvordan kjørekulturen i Kvinesdal faktisk er.

– Da svarte jeg at det er nettopp det vi vil komme i kontakt med dem som kjenner den, for å få de faktiske svarene. Og det vil jeg si at vi har lyktes med.

Han forteller at de nå ser frem til lanseringen av filmen.

– Dette er en av de viktige milepælene. Bare teaseren på filmen er sett mellom 19–20.000 ganger på nettet allerede, viser han til.

En million

Et annet sentralt punkt som blir tatt opp under premieren, er midlene på en million kroner som kommunen ble tildelt i tråd med kåringen som trafikksikkerhetskommune.

I løpet av høsten skal det foretas vurdering på hva pengene skal brukes til. Ordføreren påpeker det er viktig med det brede engasjementene og de mange innspillene de har fått. Kvinlaugs personlige syn i saken, er at barn og unges innspill burde vinne frem når det skal avgjøres hvordan millionbeløpet skal benyttes. Deriblant er det foreslått fartsdempende tiltak, noe Kvinlaug synes er gode forslag som burde vurderes rundt skoler og barnehager.

Han viser for øvrig til at de også har mottatt midler fra andre hold tidligere. blant annet 400.000 kroner til prosjektet «Kjør me ved», og penger som «Be Careful» fikk til sitt prosjekt.