Ber skolebuss kjøre direkte for å slippe smal omvei