Reiser innsigelse mot hyttetomter på Austad-halvøya

foto