Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 20. september å sette styringsrenten opp fra 4,0 til 4,25 prosent.

- Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache, i en pressemelding.

Trolig holde renta oppe en god stund

Prisveksten er høy og klart over målet på 2 prosent. Vedvarende høy prisvekst har store kostnader for samfunnet. Komiteen mener det er behov for en noe høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.

Veksten i norsk økonomi har avtatt, men arbeidsmarkedet er fortsatt stramt. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og det er utsikter til at lønnskostnadene vil øke mer enn tidligere anslått. Det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Jo lenger prisveksten holder seg oppe, desto større er faren for at den biter seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen senere. På den annen side er renten satt opp mye på kort tid, og pengepolitikken virker nå innstrammende på økonomien. Komiteen ønsker ikke å sette opp renten mer enn det som er nødvendig for å få bukt med den høye prisveksten.

- Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Høyeste på 25 år

Summen av prisøkninger og renteøkninger har gjort hverdagen vanskelig for mange.

– Vi står oppe i den bratteste og høyeste renteøkningen på 25 år, og det innebærer at de fleste som har store lån ikke har opplevd noe tilsvarende. Summen av prisøkninger og renteøkninger har gjort hverdagen vanskelig for mange. Ikke alle har klart å tilpasse privatøkonomien til høyere priser og renter, og har i stedet tatt opp større lån. Det er ikke å anbefale, sa Tore Grobæk Vamraak, sjeføkonom, Sparebanken Sør tidligere denne uken.

Har bikket 7 prosent

En styringsrente på 4,25 prosent tilsier gjengs boliglånsrente på rundt 6 prosent. Dagens Næringsliv dokumenterte tidligere i høst at flere banker allerede bikket 7 prosent rente på sine boliglån.

Dagens Næringslivsjekket i slutten av august de oppdaterte listeprisene på et normalt annuitetslån på 2,5 millioner kroner med 85 prosent belåningsgrad og 25 års nedbetalingstid. Vekselbanken, som er en lokal sparebank i Voss som inngår i Eika-gruppen, tilbydde da en effektiv rente på 7,71 prosent i avisens låneeksempel.

DN skriver at Lillesands Sparebank i Agder på samme tid kunne tilby effektiv boliglånsrente på 7,02 prosent i det samme låneeksempelet.

Vil fjerne skammen

Når ubetalte regninger hoper seg opp, oppleves det ofte så overveldende at mange ikke ser noen løsning selv. - Det er viktig at vi får fjernet skammen knyttet til dårlig økonomi, sier Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand og et av selskapets mest kjente ansikter utad. Hun er også kjent som programleder for seersuksessen «Luksusfellen».

SE VIDEO HER

Høyeste siden 90-tallet

Da SSB kom med sine prognoser 8.september skrev de at inflasjonen er på vei ned og rentetoppen er nær. Samtidig er husholdningenes disponible realinntekt svekket og til neste år ser det ut til at rentebelastningen kommer opp på sitt høyeste nivå siden 90-tallet.

Rentesatser gjeldende fra 22. september 2023:

  • Styringsrente: 4,25 %

  • Døgnlånsrente: 5,25 %

  • Reserverente: 3,25 %