– Viser at banken har engasjerte og kompetente ansatte

foto