Vil ha «Lyset på Lista» ut av overskriften. Nå ser de på området rundt.