Hjemmetjenesten kan ilegges gebyr på 200.000

foto