De ser frem til å få på plass det nye behandlingstilbudet. Fra venstre Rita Halvorsen Lian, Bodil Bakkan Nielsen, Terese Vidringstad, Guttorm Toverud, Linn Berstad og Torstein Vegge. De ser frem til å få på plass det nye behandlingstilbudet. Fra venstre Rita Halvorsen Lian, Bodil Bakkan Nielsen, Terese Vidringstad, Guttorm Toverud, Linn Berstad og Torstein Vegge. Foto: Privat

Nytt tilbud mot rus og avhengighet