Mener Lister-kommunene går foran som gode eksempler

foto