Ingunn Foss (H) får fornyet tillit av stortingsvelgerne, mens Gisle Meininger Saudland (Frp) mister stortingsplassen, skal vi legge Høyres meningsmåling til grunn. Her hilser de på KrFs Hans Fredrik Grøvan etter forrige stortingsvalg, i 2017. Ingunn Foss (H) får fornyet tillit av stortingsvelgerne, mens Gisle Meininger Saudland (Frp) mister stortingsplassen, skal vi legge Høyres meningsmåling til grunn. Her hilser de på KrFs Hans Fredrik Grøvan etter forrige stortingsvalg, i 2017. Foto: Tom Arild Støle

Får 27 prosent oppslutning