Politiloven og veitrafikkloven opphevet i Farsund?