Har gjort Skrelia mer tilgjengelig

foto
Jon Erik Andreassen står på steinbroa som går over elva før den renner ut i Skreliafossen. Fossen har blitt lettere tilgjengelig etter at de tilrette veien med grus. Foto: Thomas Grønvold